WBC ถูกมองผิด หลังส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว

WBC ถูกมองผิด

WBC ถูกมองผิด ถูกคุกคามโดยองค์กรมวยนานาชาติไม่ให้จัดกิจกรรมทั้งในและนอกประเทศ ทั้งที่ส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว

WBC ถูกมองผิด เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ สำนักงาน WBC ถนนพหลโยธิน พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ประธาน WBC มวยไทย ได้ร่วมหารือกับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมมวยไทยเพื่อการท่องเที่ยว และผลักดัน ซอร์ฟ พาวเวอร์ ด้านศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) ด้วยมวยไทยตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดเป็นรูปธรรม

ด้วย WBC มวยไทย ซึ่งเป็นองค์กรกีฬามวยไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และมีการจัดการแข่งขันมวยไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับอาชีพ และยังคงรักษาเอกลักษณ์มวยไทยตามแบบฉบับดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยใช้กฎกติกาของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้มวยไทยเป็นกีฬามาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

ประกอบกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของ สปอร์ต ทัวร์ริสซึม หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่กำลังเติบโตไปทั่วโลก และมีศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น จึงจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ เพื่อส่งเสริมมวยไทยให้เป็นที่นิยมและเป็นจุดขายที่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

จากความเป็น Global Brand ระดับโลกของ WBC มวยไทย ผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงตกลงที่จะร่วมกันที่จะผนึกกำลังและบูรณาการความร่วมมือ ที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา มวยไทยการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ

เพื่อให้มวยไทย จะได้ไม่เป็นเพียงแค่ศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยเท่านั้น แต่จะเป็นซอร์ฟ พาวเวอร์ ที่สำคัญของประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม และทรงประสิทธิภาพ ด้วยพลังแห่ง “มวยไทย” มรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย

โดย พล.ต.อ.โกวิทฯ กล่าวเพิ่มเติม กรณีมีคณะบุคคลในนามขององค์กรกีฬามวยไทยระดับนานาชาติ ได้พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ WBC มวยไทย ในหลายๆ เรื่อง และยังมีการคุกคามไม่ให้ WBC มวยไทย รวมถึงองค์กรอื่นๆ ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยอ้างเหตุผลต่างๆ ที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ก็อยากจะขอวิงวอนให้คณะบุคคลเหล่านั้นให้หยุดพฤติกรรมอันไม่สมควรนั้นเสีย และขอให้สื่อมวลชนช่วยกันพิจารณานำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

 

อ่านข่าวมวยมาใหม่ >>> ข่าวมวย

เดิมพันมวยออนไลน์

เว็บข่าวมวย