ONE แจกเงินค่าย ประเดิม 10 ค่ายแรก งบทั้งหมด 20 ล้าน | ข่าวมวย

ONE แจกเงินค่าย

ONE แจกเงินค่าย เริ่มดำเนินงานโครงการช่วยเหลือค่ายมวย จัดงบแจกจ่ายทั้งหมด 20 ล้านบาท

ONE แจกเงินค่าย ONE เริ่มโครงการช่วยเหลือค่ายมวย โดย กกท. เป็นผู้คัดเลือกและส่งรายชื่อ 10 ค่ายมวยแรกที่ขึ้นทะเบียนกับ กกท. ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เงินสมทบจะถูกโอนเข้าบัญชีของหัวหน้าคณะของค่ายมวยนั้นๆ

โดยแบ่งเป็นเดือนจนครบ 500,000 บาท แต่ กกท.จะเป็นผู้ประเมิน ว่าค่ายนั้นได้นำเงินที่ ONE ช่วยเหลือไปดูแลนักมวยตัวจริงต่อไปหรือไม่ และหากไม่ผ่านเกณฑ์ ONE จะยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนทันที

ทั้งนี้ “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศอัพเดทแผนช่วยเหลือค่ายมวยทั่วประเทศไทย ซึ่งปีนี้จะนำร่อง 40 รายแรก ที่ยากจนที่สุด เดิมที ได้รับจัดสรรงบประมาณนี้เพิ่มจาก 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท

ยืนยันว่าแจกจริง ค่ายมวยที่ได้รับการพิจารณา มีความขาดแคลนและต้องใช้เงินจริง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูค่ายมวยไทยตามเจตนารมณ์

บิ๊กชาตรีจะเดินทางไปพบหัวหน้าค่ายมวยทั้ง 40 แห่งด้วยตัวเอง ข่าวมวย ข่าวมวยออนไลน์ ข่าวมวยรายวัน ข่าวมวย123 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 โดยตั้งใจจะดำเนินโครงการช่วยเหลือค่ายมวยเช่นนี้ทุกปี เพราะอยากมีสถานที่ปฏิบัติธรรม

และสร้างนักมวยไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าซึ่งจะพัฒนาเป็นนักมวยอาชีพที่มีคุณภาพและพร้อมก้าวสู่ระดับโลกในอนาคต ที่สำคัญ ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานกีฬาประจำชาติ “มวยไทย” สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างมั่นคง

ชาตรี ศิษย์ยอดธง อัพเดทแผนช่วยเหลือค่ายมวยทั่วไทย ปีนี้นำร่อง 40 แห่งแรกที่ยากจนที่สุด จากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 15 ล้านบาทรอบเดียว

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นของหลายๆค่าย ด้วยเห็นว่ายังขาดแคลนและต้องใช้เงินจำนวนมากในการสนับสนุนจึงตัดสินใจเพิ่มงบประมาณก้อนที่ 2 รวมในขณะนี้เป็น 20 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูค่ายมวยไทยให้ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้

บิ๊กบอส ONE จะเดินทางไปพบหัวหน้าค่ายมวยทั้ง 40 ค่ายด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งใจดำเนินโครงการช่วยเหลือค่ายมวยเช่นนี้ทุกปี

เพราะอยากมีสถานที่ปฏิบัติธรรม และสร้างนักมวยไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าซึ่งจะพัฒนาเป็นนักมวยอาชีพที่มีคุณภาพและพร้อมก้าวสู่ระดับโลกในอนาคต ที่สำคัญ ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานกีฬาประจำชาติ “มวยไทย” สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างมั่นคง

 

 

อ่านข่าวมวยมาใหม่ >>> เว็บข่าวมวย

เดิมพันมวยสด >> ufabet

เดิมพันมวยออนไลน์

เว็บข่าวมวย