แสงมณี ดวล ยอดเหล็กเพชร ต่อ 2 ป. ศึกเบิร์ดเดย์พิทักษ์ธรรมฯ | ข่าวมวย

แสงมณี ดวล ยอดเหล็กเพชร

แสงมณี ดวล ยอดเหล็กเพชร ใน”ศึกเบิร์ดเดย์พิทักษ์ธรรม ซุปเปอร์ไฟต์” นัดประจำวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565

แสงมณี ดวล ยอดเหล็กเพชร จัดโดย โปรโมเตอร์สุพิศ พิทักษ์ธรรม จัดภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยคู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง แสงมณี พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม (แดง) พบกับ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (น้ำเงิน) ในพิกัด 138-140 ปอนด์

 

คู่ที่ 1. พิกัด 124 ปอนด์

🔴 สมานชัย ทีบีเอ็มยิมส์ ชั่งได้ 124 ปอนด์ เท่าพิกัด
🔵 ขาวผ่อง ศักดิ์ภิญโญ ชั่งได้ 124 ปอนด์ เท่าพิกัด

คู่ที่ 2. พิกัด 142 ปอนด์

🔴 อเล็กซ์ จิตรเมืองนนท์ ชั่งได้ 142.8 ปอนด์ ลด 0.8
🔵 เพชรธงชัย ทีบีเอ็มยิมส์ ชั่งได้ 142 ปอนด์ เท่าพิกัด

 

คู่ที่ 3. พิกัด 132 ปอนด์

🔴 คมปฎัก อ.อัจฉริยะ ชั่งได้ 132.2 ปอนด์ ลด 0.2
🔵 ก้องธรณี ส.สมหมาย ชั่งได้ 132.4 ปอนด์ ลด 0.4

คู่ที่ 4. พิกัด 140 ปอนด์

🔴 เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชั่งได้ 140 ปอนด์ เท่าพิกัด
🔵 เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99 ชั่งได้ 140 ปอนด์ เท่าพิกัด

คู่ที่ 5. พิกัด 140 ปอนด์

🔴 ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย ชั่งได้ 140 ปอนด์ เท่าพิกัด
🔵 ปฎักเทพ ปากบางค้าข้าว ชั่งได้ 140.1 ปอนด์ ลด 0.1

 

คู่ที่ 6. พิกัด 138-140 ปอนด์

🔴 แสงมณี พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชั่งได้ 139.3 ปอนด์ ลด1.3
🔵 ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชั่งได้ 140 ปอนด์ เท่าพิกัด

 

อ่านข่าวมวยมาใหม่ >>> ข่าวมวย

เดิมพันมวยออนไลน์

เว็บข่าวมวย